Elektrody wolframowe TIG

Historia firmy SPINEX SPINKIEWICZ zaczyna się w 1990 roku po prostu od wolframu. Także dziś wolfram oraz inne wysokotopliwe metale jak molibden, tantal, niob, chrom oraz ich stopy stanowią bazę programu sprzedaży.

Od ponad 25 lat jedną z głównych pozycji w programie sprzedaży są elektrody wolframowe do spawania w osłonie gazów obojętnych. Doświadczenie i kompetencje w tym zakresie mają swoje odzwierciedlenie w procesie oferowanych elektrod, pozwalając utrzymać ich wysoką i stałą jakość. Dla użytkownika końcowego oznacza to niezmienne parametry pracy i jakości spawania.

SPAWANIE ELEKTRODAMI W OSŁONIE GAZÓW OBOJĘTNYCH

Spawanie w osłonie gazów obojętnych jest jednym z najważniejszych sposobów łączenia:

 • stali wysokostopowych,
 • metali nieżelaznych (aluminium, miedź, nikiel, tytan)
 • metali wysokotopliwych (tantal, niob, molibden)
 • stali nisko- i niestopowych, zwłaszcza gdy chodzi o cienkie arkusze oraz w przypadku spawania spoinowego.

Spawanie w osłonie gazów obojętnych zapewnia najwyższą jakość połączenia, wymaga jednak absolutnej stabilności łuku elektronicznego. Stabilność łuku jest z kolei w wysokim stopniu uzależniona od używanych elektrod i może być osiągnięta tylko, gdy jakość stosowanych elektrod pozostaje niezmienna.
Nasze elektrody gwarantują stałą jakość, stałe parametry pracy oraz powtarzalne rezultaty spawania, a także wykazują zalety takie jak:

 • dobre właściwości zapłonu i ponownego zapłonu
 • długa żywotność
 • wysoka wytrzymałość na obciążenia prądowe
 • uniwersalność zastosowania (mogą pracować z prądem stałym lub zmiennym)

TYPY ELEKTROD, STANDARDOWE ŚREDNICE I REKOMENDACJE

TYP ELEKTRODY

STANDARDOWE ŚREDNICE

RODZAJ PRĄDU

TYPOWE ZAKRESY ZASTOSOWAŃ

CHARAKTERYSTYKA
ELEKTROD

Elektroda
(1,5 % lantanu)
„złota”
1,0

1,6

2,0

2,4

3,0

3,2

4,0

4,8

AC/DC – stale niskostopowe
– stale wysokostopowe
– stopy aluminium
– stopy magnezu
– stopy tytanu
– stopy niklu
– stopy miedzi
– bardzo dobre właściwości
zapłonu i ponownego
zapłonu
– wysoka trwałość
– znakomita w zakresie
prądu wysokiego
– wysoka stabilność łuku elektrycznego
– wysoka jakość spawu
– zastępuje z powodzeniem elektrody czerwone
Elektroda
(2,0 % ceru)
„szara”
AC/DC – jak lantanowa 1,5% – bardzo dobre właściwości zapłonu i ponownego zapłonu
– znakomita w zakresie prądu niskiego
– wysoka trwałość
– wysoka stabilność łuku elektrycznego
– zastępuje z powodzeniem elektrody czerwone
Elektroda
(100 % wolframu)
„zielona”
AC – stopy aluminium
– stopy magnezu
– stabilny łuk elektryczny przy AC
– nie nadaje się do DC
Elektroda
(2,0 % lantanu)
„niebieska”
1,6

2,4

3,2

AC/DC – stale niskostopowe
– stale wysokostopowe
– stopy aluminium
– stopy magnezu
– stopy tytanu
– stopy niklu
– stopy miedzi itd.
– bardzo dobre właściwości zapłonu     i ponownego zapłonu
– wysoka trwałość
– stabilny łuk
– jako alternatywa dla elektrod („czerwonych”)
długość elektrody: 175mm.
Elektrody pakowanie są w pudełkach po 10 sztuk

ELEKTRODY WOLFRAMOWE – WOLNE OD TORU

Prace badawcze potwierdziły, że pierwiastki pozbawione promieniowania, takie jak cer czy lantan, z powodzeniem zastępują radioaktywny tor i mogą być wartościowym dodatkiem stopowym w elektrodach wolframowych.
Decydujące znaczenie ma tu proces uwalniania elektronów czyli energia konieczna do uwolnienia elektronu ze struktury atomowej elektrody. Dla uzyskania optymalnych dobrych rezultatów spawania elektrodą wymagana jest możliwie niska energia uwalniania elektronów. W przypadku obu pierwiastków, ceru i lantanu, energia ta jest nawet niższa niż w przypadku toru.
W wyniku wieloletnich badań możemy zaproponować Państwu elektrody pozbawione toru np. elektrody wolframowe „cerowane” lub elektrody wolframowe lantanowe.

Zalety elektrod lantanowych:

 • elektroda posiada znakomite właściwości zapłonu i ponownego zapłonu
 • elektroda nie zawiera składników radioaktywnych
 • elektroda wolframowa charakteryzuje się wysoką trwałością, szczególnie przy wyższych zakresach prądu
 • spawając elektrodą lantanową łuk elektryczny jest bardzo stabilny