Polityka prywatności

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu Spinex Spinkiewicz SJ z siedzibą pod adresem ul. Klimontowska 19, 04-672 Warszawa.

Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem agencje reklamowe, domy mediowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Spinex Spinkiewicz SJ.

W każdym momencie można dokonać ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia cookies różnią się w zależności od przeglądarki internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych przetwarzanych w Spinex Spinkiewicz SJ, ul. Klimontowska 19, 04-672 Warszawa jest Sandra Spinkiewicz
 2. Jeśli ma Pani /Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani /Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani /Panu uprawnień, może się Pani /Pan skontaktować za pomocą adresu: info@spinex.com.pl
 3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są w celu /celach:
  • realizacji umów zawartych z Państwem oraz Państwa zamówień
  • przekazywania drogą mailową oraz telefoniczną informacji handlowych, technicznych oraz ofert o narzędziach i ich serwisu
  • wystawiania świadectw certyfikatów, szkoleń i przeglądów
  • w pozostałych przypadkach Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani /Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 5. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani /Pana dane osobowe są zabezpieczone w SPINEX SPINKIEWICZ SJ w najlepszy dostępny sposób.
 7. Pani /Pana dane osobowe przechowywane w SPINEX SPINKIEWICZ SJ obejmują:
  • Imię i nazwisko
  • adres mailowy
  • numer telefonu
  • nazwa i adres pracodawcy
 8. W związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych przysługują Pani /Panu uprawnienia zgodne z RODO.
 9. Pani /Pana dane przechowywane w SPINEX SPINKIEWICZ SJ nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.