Materiały wysokotopliwe

Od 1990 roku firma SPINEX SPINKIEWICZ sprzedaje wyroby w Polsce, światowych producentów szerokiej gamy najwyższej jakości materiałów wysokotopliwych otrzymywanych drogą metalurgii proszków na bazie takich metali jak:

 • MOLIBDEN
 • WOLFRAM
 • TANTAL
 • CHROM
 • NIOB

Program sprzedaży SPINEX SPINKIEWICZ SJ obejmuje m.in.:

 • półfabrykaty z czystego molibdenu, wolframu, tantalu, niobu – pręty, blachy, taśmy, rury, druty, folie
 • gotowe wyroby z molibdenu, np. GME elektrody molibdenowe do topienia szkła, tygle, łódki molibdenowe, dysze, trzpienie, nity
 • stopy, kompozyty molibdenowe oraz wyroby z nich np.:
  • blachy molibdenowo lantanowe ML
  • ruszty do pieców wysokotemperaturowych z TZM-u ( Mo + Ti + Zr )
  • wkładki to tłoczenia metali kolorowych MHC ( Mo + Hf + C )
  • kompozyty Mo-Cu
 • gotowe wyroby z wolframu, np.:
  • elektrody wolframowe TIG,
  • dysze i tygle wolframowe,
  • łódki wolframowe,
  • filamenty,
  • grzałki,
  • katody
 • stopy i kompozyty wolframowe, ciężkie stopy wolframu (w postaci półfabrykatów i wyrobów gotowych), np kolimatory i ekrany, elementy wyważające, balansujące, pochłaniające drgania
 • miedziowolframy – elektrody do obróbki elektroerozyjnej EDM,
 • wyroby z tantalu, niobu, np. elektrody tantalowe, kondensatory tantalowe, osłony termopar, elementy wymienników ciepła, elementy aparatury chemicznej, np. bełkotki, wykładziny tantalowe,
 • targety do nanoszenia powłok ( Cr , Al Cr , W )