R&D inżynieria materiałowa

Wieloletnie doświadczenie w branży inżynieryjnej zaowocowało powstaniem działu wsparcia technicznego. Mamy na tym polu wiele sukcesów zarówno w ramach optymalizacji procesów produkcyjnych jak i wykonywania ekspertyz. W ramach nowej struktury organizacyjnej oferujemy Państwu:

Wykonywanie ekspertyz materiałowych części maszyn, narzędzi i oprzyrządowania specjalistycznego.

Wykonywane są najczęściej w przypadkach zbyt szybkiego zużywania się komponentów, części maszyn lub narzędzi. W celu określenia przyczyny zużycia eksploatacyjnego wykonuje się szereg badań. Wynikiem takich badań jest ekspertyza, która jest dostarczona klientowi zgodnie z zamówieniem. Nasze ekspertyzy są zawsze wykonywane przez certyfikowane laboratorium, dzięki czemu mogą być pełnoprawną podstawą, na przykład w przypadku roszczeń wobec dostawcy wadliwego komponentu.

Wykonywanie celowych badań materiałowych tj. :

  • analiza składu chemicznego (jakościowa i ilościowa),
  • identyfikacja struktury materiałów (metodą metalograficzną, mikroskopii skaningowej, transmisyjnej w tym dyfrakcji rentgenowskiej),
  • określanie parametrów wytrzymałościowych materiałów tj., twardość, wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, udarność,
  • badania odporności korozyjnej,
  • inne badania w zależności od wymagań klienta.

Celowe badania materiałowe wykonywane są w przypadku potrzeby identyfikacji konkretnej cechy lub cech materiału, pozwalających na przykład na jego identyfikację. Zalecane w przypadku inżynieringu wstecznego kiedy nie ma dokumentacji technicznej danego detalu i potrzeba jest identyfikacja jego cech (np. rodzaju materiału z jakiego jest wykonany, itp. ).

Optymalizacja procesów technologicznych związanych z zużywaniem się materiałów narzędzi, części maszyn i komponentów.

Optymalizacja jest złożonym procesem, który jest połączeniem ekspertyzy, celowych badań materiałowych i wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, mechaniki, fizyki, chemii i termodynamiki. Jest to najbardziej kosztowne i czasochłonne działanie, zapewniające naszemu Klientowi duże zyski w perspektywie czasu. Zoptymalizowanie procesu produkcyjnego pozwala nie tylko na oszczędności, ale również na zwiększenie efektywności pracy i jej wydajności. Wiele zakładów produkcyjnych nie posiada odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego i ekspertów kadry inżynieryjnej, które umożliwiłyby rozwiązanie problemów produkcyjnych we własnym zakresie. Zatrudnienie eksperta z zakresu inżynierii materiałowej posiadającego duże doświadczenie w przemyśle może być niewystarczające. Ze względu na intensywność produkcji i wszystkich aspektów z nią związanych, taki ekspert najczęściej jest zaangażowany w bieżące procesy, co automatycznie ogranicza wydajność jego pracy i bardzo wydłuża czas optymalizacji.

Dlatego oferujemy Państwu współpracę naszego zespołu w zakresie wykonania optymalizacji procesów produkcyjnych z dziedziny inżynierii materiałowej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów w wielu dziedzinach. Wszystko po to, aby jak najszybciej i najefektywniej zoptymalizować Państwa proces produkcyjny. Podczas pracy stosujemy sprawdzone metody organizacji i działania zgodnie z Kaizen, Smart i 5S.

Aby zapewnić najwyższą dyskrecję naszych działań najpierw zawieramy z klientem umowę NDA (o zaufaniu poufności informacji). To pozwoli Państwu bez ryzyka przesłać drogą elektroniczną potrzebną dokumentację. W przypadku zainteresowania nasza ofertą eksperci z naszej firmy odwiedzą Państwa Zakład Produkcyjny w celu rozpoznania problemu procesowego. Nasz przyjazd jest bezpłatny, a efektem tej wizyty jest wycena kosztów optymalizacji. W przypadku pozytywnej decyzji o zleceniu wykonania ekspertyzy przez naszą firmę, spotykamy się ponownie w celu uzgodnienia szczegółów współpracy.